Tús maith, leath na hoibre!

Tar éis roinnt cruinnithe poiblí, cuireadh coiste deonach le chéile de bhaill óna ceantair éagsúla agus ó réimsí éagsúla de shochaí Paróiste Acla.

Ullmhaíodh an plean mar chuid den phróiseas pleanála teanga sa Ghaeltacht agus i gcomhréir le forálacha Acht na Gaeltachta, 2012.

Tar éis phróiseas fada comhairliúchán poiblí agus taighde, tá plean cuimsitheach curtha le chéile a thugann léargas ar stádas na Gaeilg’ sa cheantar chomh maith le buanna agus riachtanais an Pharóiste mar cheantar Gaeltachta.

Faoi láthair tá muid ag fanacht ar chinneadh ón Roinn Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta, faoin bplean atá curtha ar aghaidh chucu.